mrzlavi.jpg
DSC_0187.jpg
Mistrovství ČR 2015 pořádá ZBK Vysočina

Kontakt:
Irena Bartoňová
776558553
irenamnv@seznam.cz

Václav Hasnedl
721600485
vaclav.hasnedl@seznam.cz


http://www.zbkvysocina.estranky.cz/
PODPORIL_KV_CMYK_zakladni.jpg
Logo Biomill Switzerland.jpg

Statut MČR

Mistrovství ČR záchranných psů probíhá dle Zkoušky pohotovostní jednotky a disciplín poslušnosti dle ZZP národního zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů ČR.
 

Zkouška pohotovostní jednotky

ZPJ byla ustavena jako vrcholová prověrka výcvikové úrovně výkonů záchranného psa. Jejím hlavním cílem je zjistit jeho připravenost pro praktické nasazení a výši úrovně jeho praktické upotřebitelnosti. Proto její úspěšné složení kvalifikuje psovoda do pohotovostní jednotky SZBK. Z těchto důvodů musí být používán terén, který se co nejvíce přibližuje praxi. Může zahrnovat nejen sutiny budov, ale i houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající náročnost

Dva terény o rozměrech 100x200 kroků

Terény musí dostatečně imitovat prostředí po zemětřesení nebo budov po výbuchu plynu apod. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne a druhé v noci v nestanoveném pořadí. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Hledané subjekty

Hledají se 3 živé osoby (jedna v úrovňovém úkrytu, jedna v hloubce 2-3 m a jedna ve výšce 2-3 m nad zemí) a 3 vzorky lidského pachu (jeden asi 30 cm pod úrovní terénu, jeden ve výšce asi 2 m a jeden buď ve výšce 1 m nebo v hloubce 1 m). Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci. Žádný figurant ale nesmí být pro stejného psa použit dvakrát.

Časový limit

Časový limit pro jedno prohledání terénu je maximálně 30 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena. Při variantě obou speciálů ve dne je stanovena na 30 minut.

Psovod

Psovod se pohybuje terénem podle vymezení rozhodčím a podle povahy terénu si určuje rychlost postupu. Pohybuje se terénem samostatně a vysílačkou oznamuje místo a druh každého nálezu.

Rozhodčí

Rozhodčí se pohybuje terénem podle vlastní úvahy nebo volí své stanoviště podle povahy terénu.

 

Poslušnost

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji. Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku. Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku. Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.
 
  1. Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
  2. Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
  3. Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
  4. Kladina s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
  5. Vodorovný žebřík tam 10 bodů
  6. Kladina vysoká 180 cm se žebříky tam-zpět 10 bodů
  7. Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
  8. Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
  9. Plazení psa (se psovodem nebo samostatně) tam 10 bodů
  10. Vysílání na cíl s přivoláním tam-zpět 10 bodů

Rušivé zvuky s výjimkou střelby ze startovací pistole probíhají u kteréhokoli cviku podle pokynů rozhodčího. Střelba není u zkoušky ZPJ předepsána, ale je vyžadována série různých hluků vyšší decibelové úrovně.
do Fotogalerie přidány fotografie ze speciálů i poslušnosti
IMG_5013.jpg
DSC_0260.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one